Червена бреза

Всичко за отглеждането и проблемите на другите цветя
admin
Site Admin
Posts: 42
Joined: Thu Oct 21, 2021 7:52 pm

Червена бреза Някой случайно да си я отглежда във двора и от къде е закупена
admin
Site Admin
Posts: 42
Joined: Thu Oct 21, 2021 7:52 pm

Re: Червена бреза Аз съм дендролог, но това нищо не ми говори? Дай латинско название и мога да ти дам информация!
admin
Site Admin
Posts: 42
Joined: Thu Oct 21, 2021 7:52 pm

Re: Червена бреза Betula pendula “Purpurea” – Червенолистна бреза
admin
Site Admin
Posts: 42
Joined: Thu Oct 21, 2021 7:52 pm

Re: Червена бреза Betula pendula “Purpurea” – Червенолистна бреза Описание: Широколистно дърво с ажурна корона с неправилнояйцевидна форма. Младите клони са дълги, тънки и увиснали, на цвят – виолетови, голи и покрити с брадавици. Листата са с яйцевидноромбична форма, със заострен връх, виолетови до пурпурночервени. Кората е бяла и гладка. Височина: Достига 10 м. Слънце/сянка: Слънце. Температура: Устойчива, до -30°. Изисквания към почвата:Невзискателна към почвените условия. Това се предлага в 1 разсадник, но е чак в Кърджали.
Post Reply

Return to “Други цветя ”